Изложба ЕЕ и ВЕИ

Начало > Събития > Изложба ЕЕ и ВЕИ

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
за Югоизточна Европа
 

ИЗЛОЖБА

Дата на провеждане:  5-7 април 2016
Периодичност: Един път годишно
Поредност: 12 -то издание
Организатор: Виа Експо
Място на провеждане: ИЕЦ, София
Работно време за посетители: 5 - 6 април: 10.00 – 18.00 ч.; 7 април: 10.00 – 17.00 ч.

Тазгодишното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия показа съществуващите решения в областта на устойчивата енергия, както и се превърна в отправна точка за премиерно представяне на български иновации. Без съмнение изборът на технологии вече се определя от техния екологичен отпечатък, сигурност и икономическа рентабилност.

Водещи компании от Австрия, България, Дания, Гърция, Италия, Испания, Литва, Молдова,  Полша и Холандия взеха участие: AB Axis, AB Group, Austep S.p.A., Cink Hydro Energy k.s., Елтрак България, Ебиос Енерджи АД, Еллон ЕООД, IEK Moldova, К.А. Технолоджи ЕООД, Polytechnik Luft- Und Feuerungstechnik GmbH, Филкаб Солар ЕООД, Филтър ООД, Хермес Солар ООД, Herz Armaturen GmbH, Чепъков ЕООД и др.

Специалисти от 39 държави посетиха изявата. Интерес предизвикаха енергоспестяващи щори и осветление, решения за когенерация и изолация, биогаз инсталации, фотоволтаични модули българско производство с приложение в динамичната градска архитектура, както и за селскостопанска инфраструктура, слънчево-топлинна система с патентован самонасочващ се механизъм за следене на слънцето, вятърна турбина с уникално висока ефективност и др.


Общ преглед и статистика 2015 г.
 

За контакт:

Таня Булдеева - 032/512905, 393956, 512 904, tanya@viaexpo.com, office@viaexpo.comViaExpo