Изложба ЕЕ и ВЕИ

Начало > Събития > Изложба ЕЕ и ВЕИ

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

за Югоизточна Европа


ИЗЛОЖБА

Дата на провеждане:  11-13 март 2015 г.
Периодичност: Един път годишно
Поредност: 11 -то издание
Организатор: Виа Експо
Място на провеждане: ИЕЦ, София

За 11-та поредна година ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийноефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци и иновации в областта на електромобилната индустрия.

Изданието през 2014

В него участваха компании от Австрия, България, Германия, Италия, Китай, Литва, Румъния, Чешка република и Холандия. Австрийският павилион беше разположен на по-голяма изложбена площ.

Сред изложителите бяха AB Gruppo Romania, Global Hydro Energy, Dreyer & Bosse Kraftwerke, Екютек, Екоефект, Елпром Трафо, К.А. Технолоджи, HERZ Energietechnik, MIG-mbH Salzkotten-Deutschland, Омния Контракторс, Проксимус Инженеринг, Solare Datensysteme, Филкаб, Чепъков, Cink Hydro, Филтър и др.

Общ преглед и статистика 2014 г.

Перспективи за развитие на сектора

Динамичните климатични промени, сигурността на енергийните доставки и високият енергиен интензитет на икономиките накараха страните от Югоизточна Европа да разнообразят своя енергиен микс с цел превръщане на енергетиката в устойчива система на бъдещите предизвикателства.

Регионът разполага с благоприятни условия за производство на екологична енергия -  водни ресурси, добро слънчево греене, геотермални източници, добър вятърен потенциал.

Акцентът се поставя и върху оползотворяване на биомасата, производство на биогаз и метан, които ще задоволят търсенето на енергия за отопление и охлаждане. Добри са перспективите за изпълнение на проекти за генериране на енергия от отпадъци чрез публично-частни партньорства. Държавите с излаз на море имат потенциал за развитие на т.н. „синя енергия“. Насърчава се и децентрализираното производство на енергия от ВЕ за собствено потребление.

Значителни енергийни спестявания могат да се постигнат чрез  инвестиции в реновиране на амортизирания сграден фонд  и за реализиране на концепцията “сгради с почти нулево енергийно потребление”.   

Модернизирането на преносните и разпределителни енергийни трасета са решаващи за сигурността на мрежите.

Търсят се решения и за намаляване на CO2 в транспортния сектор чрез замяна на конвенционалните горива с по-екологични.  Електрическата мобилност е пазарна ниша с тенденция за развитие, която ще осигури икономически ръст и заетост.
 

За контакт:

Таня Булдеева - 032/512905, 393956, 512 904, tanya@viaexpo.com, office@viaexpo.comViaExpo